Uluslararası sosyal sorumluluk Projeleri

Yurt içinde olduğu gibi, ulusal şirketlerin ya da uluslararası kuruluşların düzenlediği lokal ya da uluslararası sosyal sorumluluk projeleri fazlası ile bulunmaktadır. Bu projelerden bazı örnekler sunacağız.

Bu örnekler sayesinde siz de bu kuruluş ya da şirketleri ziyaret edebilir. Projelerinden faydalanabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Buyrun Uluslararası sosyal sorumluluk projeleri örnekleri. Ülkeleri belirtmeyeceğiz çünkü bu şirketlerin çoğu uluslararası şirketler.

uluslararası sosyal sorumluluk projeleri
uluslararası sosyal sorumluluk projeleri

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Projeleri örnekleri

Unilever – “Sürdürülebilir Yaşam Planı”: Unilever, Sürdürülebilir Yaşam Planı çerçevesinde çevresel etkisini azaltmaya ve toplumsal sorunları ele almaya odaklanmıştır. Bu plan kapsamında, atık azaltma, su tasarrufu, sürdürülebilir tarım ve kadınların ekonomik güçlenmesi gibi bir dizi projeyi destekler.

TOMS“One for One”: TOMS, her satılan ayakkabı veya güneş gözlüğü için bir ihtiyaç sahibine ayakkabı veya gözlük bağışlama taahhüdü ile bilinir. Bu proje, dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi amaçlar.

Microsoft – “Airband Initiative”: Microsoft, dünyanın dört bir yanındaki kırsal bölgelerde internet erişimini artırmayı amaçlayan Airband Initiative’ı başlattı. Bu proje, eğitim, sağlık hizmetleri ve ekonomik fırsatlara daha fazla insanın erişimini sağlamayı hedefler.

Coca-Cola – “5by20 Programı”: Coca-Cola, 5by20 Programı ile 2020’ye kadar dünya genelinde 5 milyon kadını iş sahibi yapmayı hedefler. Program, kadın girişimcilerin desteklenmesi, beceri kazanmaları ve iş kurmaları için kaynaklar sunar.

IKEA – “IWAY”: IKEA, tedarik zinciri yönetimi kılavuzu olan IWAY (IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services) ile sürdürülebilirlik ve etik uygulamaları teşvik eder. Bu kılavuz, ahşap kaynaklarının sürdürülebilir kullanımından çalışma koşullarının iyileştirilmesine kadar bir dizi sorunu ele alır.

Google – “Google.org”: Google, Google.org aracılığıyla çeşitli toplumsal sorunları ele alan projelere finansal destek sağlar. Örnekler arasında çevre koruma, eğitim, sağlık ve felaket yardımı bulunur.

Nestlé – “Creating Shared Value”: Nestlé, “Creating Shared Value” (CSV) stratejisiyle hem toplumsal hem de iş dünyası değerini artırmayı hedefler. Bu strateji, sürdürülebilirlik, beslenme ve su yönetimi gibi alanlarda projeler içerir.

Bu şirketlerin ve projelerinin her biri, sosyal sorumluluklarına odaklanarak dünya genelinde pozitif etkiler yaratmayı amaçlar. Bu örnekler, iş dünyasının sosyal sorumluluğa yönelik nasıl katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Procter & Gamble – “Child Vitality Program”: Procter & Gamble, çocuk sağlığına odaklanan “Child Vitality Program” adlı bir girişim yürütür. Bu program, temiz su, hijyen ürünleri ve eğitim araçları sağlayarak çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini destekler.

Nike – “Girl Effect”: Nike, kızların ve genç kadınların güçlenmesini amaçlayan “Girl Effect” girişimini destekler. Bu proje, eğitim, liderlik geliştirme ve sporun kızların özgüvenini artırmasını teşvik eder.

Amazon – “The Climate Pledge”: Amazon, iklim değişikliği ile mücadelede liderlik etmek için “The Climate Pledge” adlı taahhüdü başlattı. Bu taahhüt, şirketin 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflemesini ve sürdürülebilirlik projelerine yatırım yapmayı içerir.

Merck – “Merck for Mothers”: Merck, annelerin sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan “Merck for Mothers” programını başlattı. Bu program, hamilelik ve doğum komplikasyonlarının önlenmesi ve annelerin daha iyi sağlık hizmetlerine erişimini teşvik eder.

Walmart – “Zero Waste”: Walmart, “Zero Waste” hedefine ulaşmayı amaçlayan bir dizi projeyi destekler. Bu projeler, atık azaltma, geri dönüşüm ve sürdürülebilir ürünlerin teşviki gibi alanlarda çalışır.

Ford Foundation – “Equity and Justice”: Ford Foundation, eşitlik ve adaleti teşvik eden projelere büyük kaynaklar sağlar. Bu projeler, toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı ve sivil hakları desteklemeyi amaçlar.

Bu şirketler ve projeleri, farklı alanlarda toplumsal sorunları ele alır ve dünya genelinde olumlu değişiklikler yaratmayı hedefler. İş dünyası, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla toplumları güçlendirmeyi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeyi ve insani sorunlara çözüm bulmayı amaçlar.

Johnson & Johnson – “Partnership for Maternal, Newborn & Child Health”: Johnson & Johnson, annelerin, yeni doğanların ve çocukların sağlığını iyileştirmeye yönelik uluslararası bir ortaklık olan “Partnership for Maternal, Newborn & Child Health”i destekler. Bu program, dünya genelinde sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedefler.

IBM – “Call for Code”: IBM, geliştiricileri ve teknoloji uzmanlarını küresel sorunlara çözüm bulmaya teşvik eden “Call for Code” yarışmasını düzenler. Bu yarışma, doğal afetler, iklim değişikliği ve sağlık krizleri gibi acil sorunlara yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlar.

Nokia – “Nokia Saving Lives”: Nokia, acil durumlarda iletişimi kolaylaştırmayı amaçlayan “Nokia Saving Lives” projesini destekler. Bu proje, afetler sırasında acil yardım ekiplerinin koordinasyonunu ve bilgi paylaşımını geliştirmeyi hedefler.

Facebook – “Internet.org”: Facebook, internet erişimini dünya genelinde artırmayı amaçlayan “Internet.org” girişimini başlattı. Bu proje, düşük gelirli bölgelerdeki insanlara ücretsiz temel internet hizmetleri sunmayı hedefler.

Johnson Controls – “Electrification of Remote Villages”: Johnson Controls, dünya genelinde uzak köylerin elektrifikasyonunu destekleyen projelere yatırım yapar. Bu projeler, temiz enerjiye erişimi artırmayı ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlar.

Mars, Inc. – “Sustainable Cocoa Production”: Mars, Inc., sürdürülebilir kakao üretimini teşvik eden bir dizi proje ve girişimde yer alır. Bu projeler, kakao üreticilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve ormanların korunmasını hedefler.

Walt Disney Company – “Disney Conservation Fund”: Disney, doğal yaşamın korunmasını amaçlayan “Disney Conservation Fund”ı destekler. Bu fon, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik projelere kaynak sağlar.

Bu şirketlerin ve projelerinin her biri, farklı toplumsal sorunları ele alırken sürdürülebilirlik, eşitlik, sağlık ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda çalışır. İş dünyası, uluslararası sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla küresel sorunları ele alarak toplumsal etkiler yaratmayı amaçlar.

PepsiCo – “Performance with Purpose”: PepsiCo, “Performance with Purpose” adlı sürdürülebilirlik stratejisi ile gıda güvencesi, su verimliliği ve atık yönetimi gibi konulara odaklanır. Bu strateji, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlar.

Toyota – “Toyota Environmental Challenge 2050”: Toyota, çevre dostu araçlar üretimi ve sürdürülebilir üretim süreçleri gibi çevresel sorunları ele alan “Toyota Environmental Challenge 2050” inisiyatifi ile bilinir. Bu inisiyatif, karbon emisyonlarını azaltmayı ve doğal kaynakları korumayı hedefler.

Mastercard – “Financial Inclusion”: Mastercard, finansal dahil edilmeyi teşvik eden projelere yatırım yapmayı amaçlar. Bu projeler, dünya genelinde finansal hizmetlere erişimi artırmayı hedefler.

Cisco – “Networking Academy”: Cisco, dünya genelinde teknoloji eğitimi sağlayan “Networking Academy” programını yürütür. Bu program, gençlerin ve yetişkinlerin teknoloji becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

General Electric (GE) – “Ecomagination”: General Electric, enerji verimliliği, temiz enerji ve su yönetimi gibi sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan “Ecomagination” girişimini destekler.

Cargill – “Cargill Cocoa Promise”: Cargill, sürdürülebilir kakao üretimi ve köylülerin refahını artırmayı amaçlayan “Cargill Cocoa Promise” programını yürütür.

The Coca-Cola Foundation – “Replenish Africa Initiative (RAIN)”: The Coca-Cola Foundation, Afrika’daki su kaynaklarını korumayı ve erişimi artırmayı amaçlayan “Replenish Africa Initiative (RAIN)”ı destekler.

Adobe – “Adobe Youth Voices”: Adobe, gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olan “Adobe Youth Voices” programını destekler. Bu program, medya üretimi ve dijital becerileri teşvik eder.

Walmart – “Women’s Economic Empowerment”: Walmart, kadınların ekonomik güçlenmesini teşvik eden projelere yatırım yapmayı amaçlar. Bu projeler, kadın girişimcileri destekler ve liderlik fırsatları sağlar.

Nestlé – “Nespresso AAA Sustainable Quality Program”: Nestlé, kahve çiftçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan “Nespresso AAA Sustainable Quality Program”ı destekler. Bu program, sürdürülebilir kahve üretimi ve çiftçilere eğitim sağlar.

Bu şirketler ve projeleri, dünya genelinde toplumsal sorunları ele almayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini teşvik etmeyi amaçlar. İş dünyası, uluslararası sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla toplumlara katkıda bulunarak daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmayı hedefler.

 

Sizler de var olan sosyal sorumluluk projelerinizi bizlerle paylaşın, yayınlayalım!

Genel içinde yayınlandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir